Spacescape presenterar på World Urban Forum

Publicerad den

UN Habitat är värd för konferensen World Urban Forum 9 i Kuala Lumpur, Malaysia. Spacescape har haft flera uppdrag för UN Habitat och är engagerad i den globala stadsutvecklingen och är därför på plats. Lördagen den 10 februari presenterar Alexander Ståhle forskning och analysmetoder för att mäta tillgången på offentligt rum och grönstruktur i städer.

Läs mer här