Spacescape utökar forskningsverksamheten

Publicerad den

Spacescape har sedan länge ett etablerat samarbete med stadsbyggnadsforskningen på KTH. På senare tid har vi startat flera nya forskningsprojekt i samarbete med universitet i Norge och Damnark.

Stor aktivitet inom cykelnätsforskningen. Nyligen fick Spacescape anslag av VINNOVA för att tillsammans med projektet CyCity utveckla metoder för att mäta cykelnätskvalitet. Projektet ligger inom utlysningen Miljöinnovationer inom programmet Innovationer för en hållbar framtid. Till projektet har tre kommuner engagerats; Stockholms stad, Göteborgs stad och Örebro kommun. Spacescape fick också tillsammans med Örebro kommun anslag från Delegationen för hållbara städer att utveckla metoder för cykelnätsanalys samt genomföra cyklistobservatioern coh enkäter om cykelvanor. Våren 2010 genomförde Spacescape  en studie av stadsstruktur och cykelresvanor i Trondheim i samarbete med NTNU. Här utvecklade vi nya metoder att mäta cykelnätskvalitet. Bland annat har det visat sig att olika typer av space syntax-analyser är användbara, inte bara för gångtrafik, utan även för att förstå cykelnätets funktionalitet. Forskningsprojektet, som är kopplat till utvecklingen av den klimatneutrala stadsdelen Bröset, har resulterat i konkreta riktlinjer för de kommande parallella uppdragen.

Spacescape har fortsatt projektet ”Värdering av stadskvalitet” för TMR och flera kommuner för att studera betalningsvilja för småhus och kontor. Projektet görs i dialg med ett forskningsråd. Parallellt pågår ett stadskvalitetprojekt i Danmark i samarbete med Köpenhamns universitet för att finna betalningsvilja för lägenheter och snåhus i Köpenhamns och Århusregionen.

Mycket spännande resultat att vänta till sommaren…