Spacescape utvecklar klimatkalkyl för översiktsplanering

Publicerad den

 

I samband med ny översiktsplan för Uppsala finns behov av att öka förståelsen för hur olika strukturscenarier påverka framtida CO2-utsläpp. För att ta reda på detta har Spacescape, i samarbete med IVL och SLU, fått i uppdrag att ta fram en klimatkalkyl för att i tidiga skeden kunna utsläpp från såväl bygg-anläggningssektorn, transportsektorn och markanvändningssektorn. Totalt sett står dessa tre sektorer för en stor del av Sveriges utsläpp. Klimatkalkylen blir därmed ett viktigt underlag inför beslut om hur kommunen bör växa i samklang med klimatmålen.

För mer information om kommande metodutveckling och plananalyser med Spacescapes klimatkalkyl, kontakta Tobiad Nordström, tobias.nordstrom@spacescape.se