Spacescape utvecklar Tullkammarkajen

Publicerad den
Visionsbild för Tullkammarkajen från 2015. Illustration: Nyréns arkitektkontor.

Spacescape och Mandaworks bildar team för att ta fram en struktur för en ny blandad stadsdel i Tullkammarkajen, Halmstad. Tullkammarkajens läge intill Nissan erbjuder en utmärkt möjlighet att etablera nya bostäder, arbetsplatser, samhällsservice, kulturella program och inbjudande publika platser nära Halmstads historiska stadskärna.

Projektet kommer att fokusera på att överbrygga barriärer genom att stärka länkar mellan Tullkammarkajen och omgivande stadsdelar, etablera nya attraktiva mötesplatser längs kajstråket, integrera kulturhistoriskt viktiga strukturer och förbättra platsens klimatanpassning. Målet är att låta staden växa söderut och utveckla platser med mervärden längs Nissan som hela Halmstad kan nyttja och glädjas åt.

Vi ser fram emot en kreativ process tillsammans med Halmstads kommun där vi tar fram en struktur och vision för hur Tullkammarkajen kan utvecklas till en klimatsmart, attraktiv och socialt blomstrande ny stadsdel.

Till teamet knyter vi experter inom kulturmiljö, klimatanpassning, trafik, buller och konstruktion från Sweco, Struktor, Lunds Universitet och Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister.

Läs mer om projektet här.