Spångadalen knyter ihop staden

Publicerad den

Stockholm är en rumsligt segregerad och planerad stad. Projektet Spångadalen initierades för att koppla och bygga ihop Rinkeby, Tensta och Bromsten. Spacescape tog tillsammans med White Arkitekter fram en strukturplan inom ett parallellt uppdrag. Denna struktur togs sedan vidare i ett planprogram för området, som nu är ute på samråd.

Förslaget bygger på idén om att koppla ihop stadsdelarnas gatunät, samt utveckla mötesplatser i knytpunkter där huvudstråken går mellan stadsdelarna.  Projektet fick namnet ”Livstycket” med referens till det sociala företagande som framgångsrikt utvecklats i Tensta.

Läs mer om samrådet här