Stadskvaliteter i Göteborg

Publicerad den

Hur och varför skapas ekonomiska, kulturella och sociala värden när staden och regionen växer? Går det att med kunskap om den rådande marknaden guida Göteborgs, Mölndals och för den delen hela Göteborgsregionens utvecklingsplaner för att uppnå mer nytta? Flera stora och små stadsutvecklingsprojekt pågår i systemviktiga lägen. Samtidigt sker en mängd förtätningsprojekt på flera platser i den redan byggda staden. Hur är det möjligt att nyttja utvecklingstrycket till att omskapa hela stadsbygden i mer hållbar, robust och attraktiv riktning?

Göteborgs stad, Mölndals stad, Göteborgsregionen, Älvstaden Utveckling AB, Sveriges Byggindustrier, Framtiden, Fastighetsägarna och Göteborgs Universitet har tillsammans beställt denna studie av Göteborgs stadskvaliteter, som genomförts av Spacescape tillsammans med Evidens. En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhällen.

Studien ”Värdeskapande stadsutveckling” identifierar de lägesvariabler som förklarar skillnaden i bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i Göteborgsregionen. De utvalda variablerna har kallats stadskvaliteter då de avspeglar det värden som efterfrågas på bostadsmarknaden, kontorsmarknaden och handelsmarknaden.

Rapporten Värdeskapande stadsutveckling är framförallt ett kunskapsunderlag i planeringen och ett underlag som kan fördjupas och användas i flera framtida stadsutveckling. All kartdata och statistik som genererats inom ramen för denna studie hanteras av Göteborgs stadsbyggnadskontors geodataavdelning och syftet är att kunna nyttja den till fortsatta studier.

Ladda ner rapport här

Ladda ner sammanfattning här

Ladda ner bildspel här