Stockholmssfären blir Stockholmsporten

Publicerad den

BIG, Grontmij och Spacescape vann tävlingen om Stockholmsporten. BIG, Grontmij och Spacescape vann tävlingen om Stockholmsporten. 

Ur juryns motivering: Förslagets magnifika skålform är en genial lösning som samspelar med trafikplatsens geometri samtidigt som den skapar ett stadsbyggnadsmässigt sammanhang som binder samman de olika områdena runt platsen. På ett mycket elegant sätt skapas möjligheter att tillföra platsen kvaliteter och verksamheter som gagnar de boende.

Läs mer och se förslaget

Ur juryns motivering:

Förslagets magnifika skålform är en genial lösning som samspelar med trafikplatsens geometri samtidigt som den skapar ett stadsbyggnadsmässigt sammanhang som binder samman de olika områdena runt platsen. På ett mycket elegant sätt skapas möjligheter att tillföra platsen kvaliteter och verksamheter som gagnar de boende.

Läs mer och se förslaget