Stor efterfrågan på digitala dialoger

Publicerad den

Just nu har Spacescape tillsammans med Placetoplan 16 aktiva digitala dialoger. Dialogplattformen används inom olika typer av projekt för att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökare upplever platser i sin utemiljö samt hur de ställer sig till olika planförslag.

  • Uppsala kommun använder plattformen för att kartlägga den upplevda tillgången till bostadsnära natur och vilka faktorer som skulle öka användningen i 14 av kommunens tätorter.
  • Järfälla kommun kartlägger boendes sociala värden i utemiljön (sociotopkartering) i av Barkarbystaden, Kyrkbyn och Tingsbyn.
  • Stockholmshem tillsammans med Hyresgästföreningen samlar in synpunkter om vad hyresgäster i Hässelby Gård ser för utvecklingsmöjligheter på gårdar och övrig utemiljö.
  • Lekebergs kommun har under vintern genomfört en tidig dialog kring utvecklingen av fyra tätorter inom ramen för deras arbete med kommunens översiktsplan. Den digitala plattformen användes för att i ett tidigt planskede samla in synpunkter och få återkoppling på tidiga planskisser.

Om du är intresserad av hur Placetoplan kan användas i ditt projekt, kontakta Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescap.se)