Storstadsnaturens ekonomiska värde

Publicerad den

Till konferensen Storstadsnatur arrangerad av TMR och Länsstyrelsen 23 feb sammanställde Spacescape tillsammans med miljöekonomer på Enveco samtida forskning om stadsnaturens ekonomiska värden. Detta uppmärksammades nyligen i ABC-nytt.

Presentationen innehåller en beskrivning av de vanligaste värderingsmetoderna samt exempel på forskningsresultat om naturens ekonomiska värde. Nyttan av att värdera grönområden i ekonomiska termer sägs vara följande.

• Som del i ett beslutsunderlag, tex. i en kostnads-nyttoanalys.
• För att försöka skatta effekter av en policyåtgärd för näringsliv, kommunal ekonomi och en regions attraktionskraft.
• För att belysa fördelnings-effekter, t.ex. rättvisefrågor
• Kan vara ett starkt argument för att bevarande
• En icke-värdering riskerar att leda till att miljön implicit tillskrivs värdet noll!
Exempel på forskningsresultat:
• Fastighetsvärden i Joensuu, östra Finland (48 000 invånare). För varje 100 meter längre bort ett hus ligger från ett skogsområde minskar fastighetsvärdet per kvadratmeter med 42 FIM. Utsikt mot skog gav ett ökat fastighetsvärde på ca 5%
• Turister i Savannah, Georgia, USA: “Om du var tvungen att betala för besök i stadsnära skogar i Savannah, hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala?” Betalningsviljestudien (CV) visade att den totala betalningsviljan hos turisterna uppgår till 11,5 miljoner dollar per år.
• Studien ’Värdering av stadskvaliteter’ har uppskattat att 10 hektar park inom 1000 meters gångavstånd innebär ca 600 kr per kvm på en bostadsrätt i Stockholm. Tex. den nya stadsparken på Årstafältet skapar ett värde på 2 Mdr kr för nya och befintliga fastigheter.
• Studier av Cardiff, Portland och Castellon har alla visat att närheten till friyta hade en signifikant effekt på tomtpriset. Geoghegan (2002) och Smith et al (2002) har båda funnit att om friytan var ”säkrad”, d.v.s. köpt eller skyddad av offentligheten (tex. naturreservat) , så ökade denna effekt upp till 3 gånger.
• Central Park har ett uppskattat fastighetsvärde på $528,783,552,000. Man menar att det innebär att Manhattan skulle få ett totalt lägre fastighetsvärde om Central Park exploaterades.