Stort forskningsprojekt om framtidens genomfartsgator

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med RISE fått anslag från Trafikverket för att ta fram en ny planeringsguide för hållbar utveckling av genomfartsleder. Projektet kommer att genomföras i samverkan med Umeå, Gävle och Mora som en del av Trafikverkets projektportfölj för ”Nästa generations beslutsstöd”.

Genomfartsleder och genomfartsgator är avgörande för städers utveckling där ca 1 miljon svenskar, alltså en tiondel av Sveriges befolkning, bor längs de 650 största huvudgatorna i Sverige (SCB 2021). Både Trafikverket och kommunerna vill att genomfartslederna ska utvecklas men ofta på olika sätt. Det lokala intresset för stadsutveckling ställs ofta mot det regionala och nationella intresset för tillgänglighet och framkomlighet i trafiksystemet. Detta är ett svårt och komplext planeringsproblem som därför kräver goda samverkansmodeller och effektiva analysmodeller i tidiga skeden.

Forskningsprojektet syftar till att bemöta detta genom att öka kunskapen om hur genomfartsleder kan utvecklas. Projektet kommer att studera pågående och genomförda projekt, analysera målkonflikter och planeringsutmaningar, utvärdera analysmodeller för trafik, stadsmiljö och samhällsekonomi, utveckla scenariomodeller samt slutligen ta fram ett underlag till en ”Planeringsguide för hållbar utveckling av genomfartsleder”.

Vid frågor om projektet kontakta Alexander Ståhle.