Stadens gator behöver liv inte laddstolpar

Publicerad den

Med anledning av slutkonferensen för Smarta gator och släppet av Designguide för smarta gator har Spacescape tillsammans med KTH, Chalmers och White arkitekter skrivit debattartikeln Stadens gator behöver inte laddstolpar.

https://www.svd.se/a/1O4mKl/debattorer-stadens-gator-behover-inte-laddstolpar

Frågor om projektet till alexander.stahle@spacescape.se