Täby framtida stadskärna

Publicerad den

Täby stadskärnaAlexander Ståhle genomförde i september en workshop och föreläsningsserie med hela Täbys stadsbyggnadskontor. Dels visades exempel på hållbar stadsutveckling och dels pågåendeprojekt. De 130 deltagarna fick sedan komma med idéer till hur den framtida stadskärnan kunde se ut. Spacescape kommer under hösten vara delaktig i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna.