Trafikplanerare till Spacesape

Publicerad den

 

Spacescapes Stockholmskontor växer med civilingenjören och trafikplaneraren Vera Esaiasson.

Vera är utbildad civilingenjör med inriktning på trafik- och stadsplanering vid LTH i Lund och Universidad Politécnica de Madrid. Hon har tidigare arbetat som gatuprojektör på Norconsult där hon bl.a. varit involverad i forskningsprojektet Smarta gator. Hennes examensarbete var en jämförande studie av Sveriges sommargågator som sammanställde olika framgångsfaktorer och möjliga fallgropar inom konceptet. På Spacescape kommer Vera att arbeta med trafikplanering, gatudesign och nya stadsplaneringsprojekt. Hon kommer fortsatt vara vår trafikexpert i projekt Smarta gator samt i det nya projektet Framtidsgatan, som syftar till att ta fram strategier och principer för snabb gatuomvandling i stor skala, modeller för enkla gatuprojekt, bygga prototyper på plats i Stockholm, Göteborg och Umeå.

Välkommen Vera!