Tyck till om framtidens Norra Bromma (fd flygplats)

Publicerad den

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att i ett planprogram utreda förutsättningarna för stadsutveckling på området där Bromma flygplats ligger. Området utgör ett av få större sammanhängande områden i Stockholm med en unik möjlighet till stadsutveckling och tillskott av ett stort antal bostäder och arbetsplatser. Stockholms stad vill undersöka vad allmänheten tycker är viktigt när området omvandlas efter att flygverksamheten på Bromma upphör. Nu har man möjlighet att berätta vad man vill bevara och se växa fram i en ny levande stadsdel. Synpunkter lämnas i Placetoplan, ett enkätverktyg som staden använder. Synpunkterna blir ett viktigt underlag för den framtida planeringen. Spacescape ansvarar för sammanställningen av alla synpunkter och kommer skriva en analysrapport under hösten 2024.

Här kan du tycka till i Placetoplans webbenkät.

Läs mer om stadsutvecklingsområdet här och läs nyheten här.