Järvaveckan: Tyck till om Kista-Järva!

Publicerad den

I samband med den pågående Järvaveckan 2018 släpper Stockholms stad tillsammans med Spacescape en webbenkät där det är möjligt att tycka till om favoritplatser och platser med förbättringspotential i Kista-Järva.

Kista-Järva är ett av fokusområdena för vidareutveckling som särskilt lyfts fram i stadens översiktsplan. Här finns betydelsefulla arbetsplatsområden, flera centrum, bra kommunikationer och fina naturområden. Men det behövs också fler bostäder, nya skolor, förskolor och annan service – som ska bidra till mer liv och rörelse och ökad trygghet. Därför vill staden veta vad boende, arbetande och besökare i området tycker om kvaliteter och utvecklingspotential.

Tyck till här!