Uppföljning av trygghetsåtgärder på uppdrag av ArkDes

Publicerad den

På uppdrag av ArkDes ska Spacescape analysera effekterna av åtgärder i stadsmiljön som syftat till att öka den upplevda tryggheten. Projekten och platserna som ska studeras är Tjejtrappen på Gustav Adolfs torg och Furutorpsplatsen i Helsingborg, Woodhills gångtunnel i Huddinge och gångtunneln Noorsken i Fisksätra. För att kunna dra slutsatser kommer intervjuer och platsobservationer att genomföras i december och januari. Resultatet presenteras på konferensen Tryggare kan ingen vara den 15 februari 2019. Konferensen kommer att lyfta olika perspektiv på hur arkitektur, planering och design kan bidra till ökad trygghet i fysisk miljö och offentliga rum.

Frågor om projektet besvaras av Karin Lundgren karin.lundgren@spacescape.se