Uppstart för forskningssamarbetet Europan Creative Placemaking

Publicerad den

Spacescape har lång erfarenhet av både forskning och praktik för attraktivt platsskapande i stadsmiljöer. I vår tar vi steget ut i Europa för att starta upp det EIT-finansierade forskningsprojektet Europan Creative Placemaking program (ECP). Spacescape ingår som part i ett europeiskt forskningsteam bestående av Lunds Universitet, New Sorbonne University i Paris, Stockholm School of Economics i Riga och University of Porto samt Helsingborgs och Paris kommun och La Main foncière Association i Paris.

Med utgångspunkt i den senaste stadsbyggnadsforskningen, litteratur, urbana trender och goda referenser på europeisk placemaking analyseras stadsrum, innehåll, entreprenörskap och processer för att hitta framgångsfaktorer för framtidens attraktiva platsskapande.

Syftet är att utifrån bästa praxis i europeisk platsutveckling formulera en handbok för platsskapande, med fokus på inkluderande, identitetsstarka och hållbara stadsrum som ger plats för stadsliv, grönska och innovativt entreprenörskap och som gynnar kreativa näringar såväl som konstutövningar. Studien kommer även resultera i ett kursupplägg för universitetsstudier om hållbar och attraktiv platsutveckling. Målet är att kunna presentera studien i sin helhet under år 2026.

Vi ser fram emot ett spännande och kreativt samarbete med våra europeiska kollegor och att tillsammans skapa framåtblickande och innovativa idéer och strategier för Europas framtida kreativa platsskapande!

För frågor kontakta Malin Dahlhielm.