Vad är barnvänliga bostäder?

Publicerad den

Spacescape har av HSB fått i uppdrag att studera en mycket viktiga fråga för stadsplaneringen och framtidens städer – nämligen barnvänligheten. Hur bra är olika stadsdelar att bo och leva i för barn och barnfamiljer? Vi kommer att genomföra en stor enkätundersökning med barnfamiljer för att få veta mer om barnvänligheten. Vi kommer också att kartera och analysera var barn bor, var barntätheten är störst i Sverige med hjälp av SCB, samt hur barnvänligheten och barntätheten varierar i relation till bostadspriser, inkomstnivåer, bostadstyper, centralitet, tätheter, gröntillgång, trafiksituation med mera. Vi ser att denna fråga är mycket aktuell och väsentlig för alla som arbetar med stadsplanering och framtidens städer. Projektet kommer att pågå under våren 2022.

Har du frågor om projektet kontakta Karin Lobo Lundgren karin.lundgren@spacescape.se