Vad tycker studenterna om serviceutbudet och gårdsmiljöerna på Lappis?

Publicerad den

I samband med att Stockholms studentbostäder (SSSB) bygger fler studentbostäder på Lappis ser de över utbudet av service kring torget och innehållet i de befintliga gårdsmiljöerna. Spacescape har tillsammans med SSSB tagit fram en webbenkät med kartfunktion som nu går ut till de boende studenterna för att ta reda på vad de efterfrågar på olika platser när området utvecklas. Specifikt för projektet har en översättningsfunktion utvecklats för att tillmötesgå den höga andelen utbytesstudenter bland de boende. På SSSB’s hemsida går det att läsa mer om syftet med dialogen.

Till och med den 15 april kan boende tycka till här!