Vi är med och vinner planpriset igen!

Publicerad den

Spacescape är med att vinna planpriset för andra året i rad. Sveriges Arkitekters planpris 2017 har gått till projekt Södra Skanstull i Stockholm. Beställare var Stockholms stad och genomfördes av White Arkitekter och Spacescape gemensamt i samarbete med flera andra konsulter. Spacescape genomförde redan 2013 en förstudie på uppdrag av Skanska. Förstudien innefattade hela området Skanstull och Gullmarsplan och fick arbetsnamnet Skansgull. 2014 gjorde vi en mer detaljerad nulägesanalys av södra Skanstull som ett underlag till planprogrammet. Under 2015-2016 arbetade vi tillsammans i designprocessen med White för att ta fram det slutliga förslaget som vi också konsekvensanalyserade.

Spacescapes nulägesanalys

Spacescapes plankonsekvensanalys

Spacescapes förstudie Skansgull

Läs mer om projektet här och juryns motivering!