Vi samarbetar med Centrum för AMP

Publicerad den

Centrum för AMP – Affärs- och MedborgarPlats är en nystartad organisation som skall samla kunskap och erfarenhet om hur man skapar säkra och attraktiva platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. Spacescape har inlett ett samarbete med centrumet, där vi bland annat ska ta fram en analysmodell för attraktiva platser.