Vi utökar forskarkompetensen

Publicerad den

forskning

Vi välkomnar vår nya medarbetare Eva Minoura. Eva  är forskare i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm och utbildad till arkitekt vid Arkitekturskolan KTH samt vid Lehigh University i USA. Hennes forskning har genom stadsbyggnadsanalyser kopplade till enkätanalyser undersökt empiriskt vilka rumsliga förutsättningar bidrar till att människor tar kvartersgemensamma bostadsgårdar i anspråk. Eva arbetade tidigare på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm som områdesstrateg och på planavdelningen, senast medverkande i uppdateringen av översiktsplanen i Stockholm.