Vinst i Kiruna!

Publicerad den

Spacescape är med i det vinnande teamet i tävlingen om Kirunas stadsflytt.

Ur juryns utlåtande:
”Nya Kiruna kommer att bli en tät, blandad och attraktiv stadskärna med en nära koppling till naturen. Staden kommer att fungera och upplevas som en helhet under hela omvandlingsprocessen. Det finns goda förutsättningar att redan den första etableringen kan inrymma alla de funktioner som behövs för en levande stad. Från en tydlig startpunkt kan staden under en lång tid utvecklas steg för steg och det finns en stor frihet att därifrån bygga vidare i flera olika riktningar. Såväl strategi, process som den fysiska visionen för det nya Kiruna är väl beskrivna. Förslaget visar tydligt att stadsutvecklingen inte bara är en fysisk process utan i lika hög utsträckning handlar om att involvera kirunaborna i omvandlingen. Förslaget är tydligt i sin strategi och det går att arbeta in nya idéer alltefter som staden växer. ”

Läs mer om tävlingen och se förslaget här