Visbyborna vill se mer grönska och platser för umgänge i inre hamnen

Publicerad den

Hamnen ska vara en plats för reflektion. En
plats att stanna upp i, och på olika sätt få
besökaren att hitta den oas man själv vill ha.”
Man 60-69 år, boende Visby

Region Gotland har inlett planarbete med inre hamnen i Visby. Spacescape har agerat stöd under genomförandet och sammanställt resultatet från en bred dialog med allmänheten och berörda aktörer. Under tidig vinter 2019 genomfördes en öppen webbenkät via Region Gotlands hemsida, 50 platsintervjuer och 6 fokusgrupper på plats i Visby.

Idag finns många aktörer och näringar som är verksamma på platsen. De beskriver ett problem med trafiksituationen och att platsen domineras av parkeringsplatser. De och boende i Visby vill se fler ytor för umgänge, restauranger och utsikt men med en bevarad hamnkaraktär. Silobyggnaden får fortsatt gärna fungera som en klätterklubb men med fler aktiviteter och en caféverksamhet integrerat. En majoritet vill också se ett kallbadhus som är offentligt tillgängligt och svarar på den stora efterfrågan.

Läs hela rapporten här!

Kontakt: Karin Lundgren karin.lundgren@spacescape.se