Webbdialoger lyfter översiktsplaneringen – Tyck till!

Publicerad den

Spacescape har genomfört flera medborgardialoger med hjälp av den digitala dialogplattformen Placetoplan. Nu senast använde Botkyrka kommun Placetoplan i tidigt skede för deras översiktsplan. De många fritextfrågorna krävde omfattande textanalysering men gjorde det möjligt att få en nyanserad bild av vad invånarna tycker. Botkyrka är stort och består av både villaområden, miljonprogram och landsbygd, varför var och en av stadsdelarna behandlades och analyserades för sig. Den digitala dialogen utgjorde ett komplement till riktade, fysiska dialogträffar genomförda av White och sammanställningarna visade på stor samstämmighet mellan den breda och den djupgående dialogen. Spacescape skrev dialograpporten som utgör underlag till översiktsplanen.

I Norrtälje använde kommunen Placetoplan för att göra webbdialog inför den fördjupade översiktsplanen för tätorten, Norrtälje stad. Region Gotland genomförde dialoger i alla tätorter inför översiktsplanen. Kommunen Lekeberg undersökte medborgarnas syn på strukturbilder för fyra tätorter. Uppsala undersökte upplevelsen av närnaturen i alla landsbygdsorter och genomförde nyligen en webbdialog om innerstaden som underlag för den kommande översiktsplanen. Det kom nästan 2500 synpunkter.

Nu har Nacka kommun beslutat att använda Placetoplan för en tidig dialog inför nya översiktsplanen. Denna dialog pågår nu – så gå in och tyck till!

Vill du veta mer? Kontakta Alexander Ståhle.