Workshop för deltagare i Sidas International Training Programme

Publicerad den

I september höll Spacescape en workshop för deltagare i ett av Sidas International Training Programme (ITP). Just detta program hölls av SKL International och ICLD (International Centre for Local Democracy) på temat Symbio City och urbana hållbarhetsfrågor. De 25 deltagarna kom från 10 olika städer i Ukraina, Makedonien, Serbien och Turkiet och hos Spacescape fick de bl.a. ta del av metoder för att mäta och bedöma stads- och platskvaliteter.

Läs mer om;

Sidas ITP här

ICLD här

SKL International här