Airport City Stockholm – Världens första riktiga flygplatsstad

Publicerad den

Airport City Stockholm är ett samarbetsprojekt mellan Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding med uppdrag att utveckla ett 800 hektar stort område mellan Arlanda flygplats och Rosersberg. Spacescape har på uppdrag av Airport City Stockholm tagit fram en stadsbyggnadsstrategi som beskriver hur området ska utvecklas till en hållbar, levande stad.


Flygplatsstäder växer just nu fram på många ställen i världen där man vill ta tillvara på de goda kommunikationerna nära flygplatser. Det som gör Airport City Stockholm unikt är att man vill skapa en riktig stadsmiljö med fokus på det offentliga rummet för att på så vis skapa förutsättningar för möten och tillväxt. Stadsbyggnadsstrategin beskriver hur detta ska konkretiseras genom riktlinjer för hållbar stadsbyggnad och principer för hur staden ska växa. Riktlinjerna baseras på certifieringssystemen Breeam Communities och Leed Neighborhood, och målet är att hela flygplatsstaden ska kunna certifieras.
Spacescape har samarbetat med DinellJohansson, Tyréns och WSP

Läs mer om projektet här