Alla får plats i stadens goda lägen

Publicerad den
En miljon bostäder får plats i stadens goda lägen – fördelat på tio städer.

Spacescape har på uppdrag av Hyresgästföreningens identifierat byggbar mark i goda lägen i tio av Sveriges största städer – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås. Goda lägen har definierats som platser där det går att nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter. Att bygga i goda lägen minskar segregation, bilberoende och utgifter för ny infrastruktur. Det bidrar också till att underlätta människors vardag samt att öka social rättvisa och ekonomisk tillväxt för hela samhället.

Analysen visar att det går att bygga en miljon nya bostäder i de tio städernas goda lägen – Alla får plats i stadens goda lägen!

Utredningen presenterades under Almedalsveckan och rapporten finns att ladda ner här.

Läs mer om projektet här.

Utredningen ledde även till en debattartikel i Dagens Samhälle som finns att läsa här.