Analys av stadskvalitet i Köpenhamn och Århus

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Köpenhamns universitet fått uppdraget att analysera stadskvalitet i Köpenhamn och Århus. Beställare är Danmarks miljöministerium.

Projektet liknar vår studie ”Värdering av stadskvaliteter” som identifierade åtta lägesfaktorer som hade signifikant påverkan på bostadsrättspriserna, och således beskriver betalningsviljan för lägenhetsboende i Stockholmsregionen. Analysområdet är hela Köpenhamnsregionen och Århusregionen och kommer även innefatta småhus. Detta är en mycket spännande studie som gör det möjligt att studera djupare vad som driver stadsutvecklingen i dessa danska storstäder men också i jämförelse med Stockholmsregionen. Projektansvarig är Alexander Ståhle från Spacescape och Bo Jellersmark Thorsen från Köpenhamns universitet.  Projektet kommer att pågå under våren 2012 och involverar också berörda kommuner i Köpenhamn och Århus. Projektet ingår i Miljöministeriets paraplyprojekt ”Byliv der betaler sig”.

Läs mer om projektet här