Slussen: Stadslivsanalys av fem förslag

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av staden analyserat och utvärderat de förslag som tagits fram av de fem arkitektkontoren Spacescape have analyzed the five new proposals for Slussen – the most complex urban space in Stockholm. (mer …)