Bästa platsen!

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Project for Public Spaces utvecklat en webbenkät åt Göteborgs stad för att få veta mer om vad ni tycker om centrala Göteborg. Läs mer om projektet här