Designstöd nya Kiruna

Publicerad den

Kiruna stad står inför en enorm utmaning. Staden behöver flytta 3 km österut eftersom marken i det nuvarande läget håller på att undermineras av gruvbrytning.

Spacescape medverkade 2013 i det vinnande laget i en tävling om stadsflytten. Under det fortsatta arbetet har Spacescape bistått White arkitekter och Ghilardi + Hellsten Arkitekter genom att kontinuerligt analysera skisser och lösningar.

Analyserna har bland annat handlat om gång- och cykelnätets struktur och täthetens distribution. Dessa frågor är avgörande för tävlingsförslagets vision om att den nya staden ska vara en kontinuerlig fortsättning på den befintliga. Målen om en stad nära naturen och med service på gångavstånd har säkerställts genom analyser av grönstrukturen och identifiering av handelslägen.

Stadsbyggnadsstrategi för nya Kiruna

Publicerad den

Kiruna stad står inför en enorm utmaning. Staden behöver flytta 3 km österut eftersom marken i det nuvarande läget håller på att undermineras av gruvbrytning. Spacescape medverkade 2013 i det vinnande laget i en tävling om stadsflytten. Under det fortsatta arbetet har vi tillsammans med White Arkitekter och Ghilardi + Hellsten Arkitekter tagit fram en stadsbyggnadsstrategi som beskriver hur den nya staden kan byggas på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Strategin är indelad i sju huvudstrategier som beskriver hur den nya staden kan utvecklas till en tät, grön och levande stad där det är enkelt att sig fram utan bil. Fokus ligger också på hur den nya staden kan utvecklas som en kontinuerlig fortsättning på den befintliga, och hur man kan skapa en tydlig stark identitet i en nybyggd stad.

Strategin är delvis baserad på BREEAM Communitites och LEED Neighborhood Development, internationella certifieringssystem för hållbara stadsdelar.