Stadskvaliteter i Köpenhamn och Århus

Publicerad den

Stadsliv och stadskvalitet är nyckelord i många kommunala plandokument. Men kunskapen om vilka värden olika offentliga investeringar skapar är begränsad. Därför har danska Naturstyrelsen gett Spacescape i samarbete med Köpenhamns universitet i uppdrag att studera sambandet mellan priser på bostäder och olika lägeskvaliteter i Köpenhamn och Århus.
I studien användes den så kallade stadskvalitetmodelle, som Spacescape utvecklat i flera studier i Stockholmsregionen. Med avancerad GIS-analysen definierades över hundra lägeskvaliteter. I en regressionsanalys kunde dessa sedan sättas i relation till över 60 000 bostadsköp, både lägenheter och småhus.
Analysen förklarar förklarar i hög grad variationerna i bostadspriser i Köpenhamn och Århus. I likhet med Stockholsmregionen har närheten till park, handel och service och kollektivtrafik stor påverkan på bostadspriserna.