Eskilstunas översiktsplan med hållbarhetsbedömning är antagen

Publicerad den

Spacescape har sedan 2019 arbetat med Eskilstunas översiktsplan, genom en hållbarhetsbedömning inklusive strategisk miljöbedömning. Som en del i arbetet har också en utbyggnadsanalys  genomförts, liksom en Guide för höga hus. Översiktsplanen är nu antagen och finns att läsa här.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhetsbedömningen

Läs mer om vårt arbete med utbyggnadsanalysen

Läs mer om vårt arbete med Guide för höga hus