Hur skapar vi stadskvaliteter i Framtidens Göteborg?

Publicerad den

Koncernen Framtiden, som ägs av Göteborgs Stad, förvaltar idag ett bestånd av 71 300 hyresrätter runt om i Göteborg. Det nuvarande målet för nyproduktion är 1 400 bostäder per år. I arbetet med att verka för en stadsutveckling som ökar stadskvaliteterna och bidrar till en mer jämlik och attraktiv stad har Spacescape fått uppdraget att kartlägga dagens stadskvaliteter i Biskopsgården, Angered-Hammarkullen  och Tynnered. Tillsammans med Evidens kommer Spacescape också att utveckla en modell för att skatta förändrade fastighetsvärden i olika förtätningsscenarior men också belysa de olika scenariernas betydelse för koncernens bostadsmål och stadsdelarnas stadskvalitet.

En viktig utgångspunkt för projektet är utredningen ”Värdeskapande stadsutveckling” som genomfördes under 2017. Läs rapporten här.