Mycket bullerstörda rekreationsytor i Nationalstadsparken

Publicerad den

Bildspel_buller_i_nationalstadsparken2Spacescape har genomfört en studie om buller och förslag på bullerdämpande åtgärder i Nationalstadsparken. Studien är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen och i nära samarbete med miljöförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Läs mer om projektet och ladda ned rapporten här