Ny rapport om tidig dialog i Täby stadskärna

Publicerad den

Spacescape har lett ett dialogarbete i tidigt skede om Täby stadskärnan. Genom en webbenkät samlades synpunkter in brett, och dessutom genomfördes fyssika möten med olika målgrupper i kommunen. Läs mer om projektet och ladda ned rapporten här