Oslo cykelstrategi

Publicerad den

SpacescapeCyklar

Spacescape har i hård europeisk konkurrens tilldelats uppdraget att ta fram en cykelstrategi för Oslo kommun. Syftet med cykelstrategin är att lyfta fram åtgärder i såväl cykelvägnätet, i stadsrummet och i staden som helhet, för att få fler att cykla. Detta görs med hjälp av en bred kunskapsplattform som byggs upp genom resvaneundersökningar, observationer och kontinuerlig dialog med såväl tjänstemän, experter, politiker och allmänhet.
Oslo står inför spännande utmaningar. Staden växer, näringslivet utvecklas och allt fler människor flyttar in. För att utveckla en hållbar tillväxt och rörlighet inom kommunen och regionen behövs både en mer kompakt stadsutveckling och en mer yteffektiv infrastruktur. I dag är dock Oslos infrastruktur för cykel undermålig, och en förhållandevis låg andel av befolkningen cyklar till vardags. Oslos kommun ser därför ett behov av att ta fram en cykelstrategi för centrala Oslo. Oslo kommuns ”byrådsavdeling for miljø og samferdsel” kommer att handlägga ärendet, och arbeta i nära samarbete med ”Bymiljøetaten”.
Uppdraget genomförs tillsammans med utrednings- och undersökningsföretaget Markör och fakultet for arkitektur och billedkunst på NTNU i Trondheim hjälper till med expertstöd. Som anbudsgivare har Spacescape valt att sätta ihop ett team som tillsammans kan fånga bredden och komplexiteten i uppgiften. För ytterligare kvalitetssäkring kommer ett lokalt cykelråd att sättas samman under projektets gång.

Läs mer om cykelstrategin här