Så utvecklas framgångsrika platser

Publicerad den

Spacescape har sedan starten 2003 på Arkitekturskolan KTH varit intresserade av hur stadsmiljöer fungerar på riktigt. Sedan dess har vi utvecklat våra analysmodeller till en mängd olika fält inom samhällsbyggandet. En fråga som ofta ställts av kommuner och fastighetsägare är vilka som är framgångsfaktorerna för attraktiva platser, vilket förstås beror på vad som menas med ”framgångsrik”. 2023 gav Fastighetsägarna och Centrum för Amp Spacescape i uppdrag att analysera detta. Vi valde tillsammans tio platser i Stockholm som de senaste decennierna haft en positiv social och ekonomisk utveckling, mätt i ökad mängd och mångfald av besökare, ökat utbud av handel och kultur samt ökad omsättning och fastighetsvärden.

Analysverktyget Platspyramiden togs fram baserat på analysen och har i syfte att hjälpa alla aktörer i platsutvecklingen att identifiera framgångsfaktorer och lämpliga platsaktiviteter. Platspyramidens delar består av läget, rummet, livet och bilden av platsen där varje nivå beskrivs med åtta kvaliteter och därtill kopplade indikatorer som kvantifierar kvaliteten. Nivåerna kan var och en påverkas av planering, design, aktivering och kommunikation. Platser med särskilt stor utvecklingspotential i Stockholm identifierades med hjälp av analysverktyget i dialog med en referensgrupp och kan bli inspiration till Stockholms framtida platsutveckling. Rapporten blev uppmärksammad i Fastighetstidningen.

Samtidigt fick Spacescape uppdrag av Stockholms Handelskammare att analysera stadens platspotentialer utifrån olika perspektiv. Vi karterade bland annat takpotentialen, badpotentialen och uteserveringspotentialen. Rapporten blev uppmärksammad i Dagens Nyheter och Mitt i.

Ta del av rapporten Platspotential här.

Ta del av rapporten Slösade ytor och vaskade platser här.

Vid frågor kontakta Alexander Ståhle.