Skärholmsborna vill se fler bostäder!

Publicerad den

Fokus_skhlm_bild2_72dpiUnder 5 veckor våren 2016 genomfördes webbenkäten ”Bästa platsen! – Tyck till om Skärholmen, Bredäng, Sätra & Vårberg”. Enkäten resulterade i totalt 476 platsbeskrivningar varav 299 handlade om platser som de svarande ville se utvecklas. 177 beskrivningar handlade om favoritplatser.

Av de platser där förbättringar eller utveckling efterfrågas vill 38 procent av de svarande främst se nya bostäder och drygt en fjärdedel vill se tryggare centrum och bättre underhåll. Sammanställningen av favoritplatserna visar att 95 procent tycker att naturupplevelsen är den viktigaste kvaliteten i området.

Läs mer här och på stadens projektsida