Södra Skanstull nomineras till planpriset 2017

Publicerad den

Planprogrammet för Södra Skanstull har nominerats till Sveriges Arkitekters Planpris 2017. Planen har tagits fram av White arkitekter och Spacescape har varit analysstöd i frågor som tillgänglighet, rekreation, trygghet och handel samt deltagit i designprocessen i en serie workshops.

Planen knyter ihop östra och västra Skanstull men också Södermalm med den framväxande Söderstaden kring Slakthusområdet. Strategin är att göra Skansbron till stadsgata med entréer och öppna ett nytt öst-västligt tvärstråk för gående och cyklar under broarna. Ny bebyggelse i form av 750 bostäder, kontor, hotell, kultur och idrott samt nya gator, torg och parker bidrar till att utvidga Södermalms stadsliv söder ut. Samtidigt förbättras tillgängligheten till platsens grönska, idrott och till Årstaviken.

Läs mer om planförslaget här

Läs mer om Spacescapes utredningar här