Spacescape aktiva i Norge

Publicerad den

oslo

Spacescape har just nu mycket på gång i Norge, talare på seminarier och konferenser samt Oslo cykelstrategi och modell för hållbart resande för Futurebuilt och Framtidens byer.  Under de senaste åren har Alexander Ståhle och Linda Kummel anlitats flertalet gånger för att tala om stadsutveckling och mobilitet på seminarier för hållbart byggande-programmen ”Future Built” och ”Framtidens byer”  och i kommuner som Fredrikstad,  Stavanger, Bergen, Trondheim, Asker och Oslo. I Oslo har Spacescape varit nyckeltalare på seminarier och workshops för stadsdelarna Bjørvika, Sandvika och Furuset och Alexander kommer under senhösten även att hålla presentationer på Bjørvikakonferansen 2013 och Grönn by i Stavanger.

Framöver kommer Spacescape arbeta intensivt med uppdraget att ta fram Oslos nya cykelplan och cykelstrategi. I projektet ingår resvaneundersökningar, observationer och utvärdering av Oslos tidigare arbete med cykling. Spacescapes arbete bygger till stor del på omfattande analyser av genhet, tillgänglighet, målpunkter och trafiksäkerhet och syftar till att ta fram ett ökat kunskapsunderlag om hur en förhöjd andel cyklister kan uppnås.

Spacescape kommer den närmaste tiden också arbeta med att ta fram en strategi och åtgärdslista för hur ett hållbart resmönster kan uppnås i nya stadsdelar. Beställare är Future Built/Framtidens byer och resultatet kommer att presenteras på ett seminarium i Oslo i januari 2014. Linda Kummel kommer även skriva regelbundet om hållbart resande och cykel på FutureBuilts blogg tillsammans med norska ”kollegor” från Asplan Viak, Link arkitektur, Civitas och Statsbygg.