Stadskvaliteter och attraktivitet på Stockholms bostads- och kontorsmarknad

Publicerad den

För att utveckla kunskapen om vilka stadskvaliteter som efterfrågas av boende och av företag har Spacescape tillsammans med Evidens och White genomfört tre omfattande studier under perioden 2010-2012.

Den första studien handlar om bostadsrättsköpares betalningsvilja för stadskvalitet. Ytterligare studier om betalningsviljan för kontorslokaler och småhus har nu tagits fram och dessa visar liknande resultat.

Studierna är unika genom sin kombination av statistisk och geografisk analys, och framför allt sin omfattning, där sammanlagt cirka 2000 GIS-analyser har genomförts. Resultaten är viktiga verktyg, både för att förstå de marknadsmässiga förutsättningarna, liksom för att kunna hantera den ekonomiska dimensionen av hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt. Genom att kunna sätta ett monetärt värde på stadskvaliteter blir det möjligt att diskutera och jämföra de ekonomiska aspekterna av utformning, lokalisering och andra planeringsförutsättningar.  Resultaten kan också användas som underlag för att kunna diskutera finansiering av stadsbyggnadsprojekt.

Studierna har genomförts på uppdrag av Stockholms läns landsting, Tillväxt miljö och regionplanering, i samverkan med kommunerna i Haninge, Stockholm, Järfälla, Täby, Nacka, Upplands Väsby och Lidingö.

Kontorsstudien uppmärksammades i DN den 27 september 2012.

Läs mer om projektet här