Stadskvaliteter i Göteborg

Publicerad den

150909 Värdeskapande stadsutveckling GBG

Spacescape och Evidens har fått i uppdrag att analysera stadskvaliteter i Göteborgs kommun. Uppdraget syftar till att genomföra flera olika studier av hur stadskvaliteter skapar värden i Göteborg. Det handlar om att studera hur stadens form skapar värden för bostäder, kontor och handel.

En viktig utgångpunkt i projektet är att utveckla den sedan tidigare använda metodiken i Värdering av stadskvalitet (TMR 2012) och anpassa denna till såväl lokala förutsättningar och till den breda process för värdeskapande stadsutveckling som Göteborgs stad och Göteborgsregionen avser att utveckla. Studien planeras att slutföras under våren 2016.