Stadslivsanalys av Göteborg

Publicerad den

Spacescape har i samarbete med Projekt for Public Space och Trivector tagit fram en studie av stadslivet i centrala Göteborg.
Analysen är tänkt att användas som underlag i allt från strategisk stadsplanering till mer detaljerade stadsmiljöprojekt men också som ett underlag för den pågående diskussionen om stadsbyggnad i Göteborg. Exempelvis ligger resultatet till grund för vision och strategier för Älvstaden.


Läs mer om projektet här