Stockholmsregionens kulturliv kartläggs

Publicerad den

Spacescape har tidigare genomfört flera kartläggningar om Stockholm stads kulturliv i samarbete med Stockholms stads kulturförvaltning. Med utgångspunkt av det arbetet har nu Spacescape fått i uppdrag av Region Stockholms kulturförvaltning att vidga kartläggningen till hela regionen. I en första fas har Stockholms, Solnas och Sundbybergs kulturliv kartlagts och en betaversion av Stockholmsregionens kulturkartor har tagits fram som webbapplikation. Under 2024 fortsätter arbetet med att inkludera regionens övriga kommuner i kartläggningen.

Syftet med projektet är att skapa en överblick över den gemensamma infrastrukturen för kultur och fritid i regionen och underlätta samverkan över kommungränser. Såväl kommuner som andra aktörer inom kulturområdet eller inom samhällsbyggnadsprocessen kommer kunna ta del av samt dela kunskap och information med varandra och synliggöra var det finns behov av kultur i ett tidigt skede i planeringen. En tydligare bild av det regionala utbudet och behoven kan bidra till en utjämnande effekt och skapa underlag för gemensamma satsningar och regionala anläggningar.

Besök Stockholmsregionens kulturkartor här.