Tätare stadskärnor i Stockholmsregionen

Publicerad den

Spacescape har tillsammans Regionplanekontoret tagit fram en utredning om förtätningspotentialen i de  åtta regionala stadskärnorna. 

Denna utredning kan sammanfattas i idén om spatialt kapital. Grundtanken är att allt stadsbyggande genom att strukturera och utforma stadsrummet skapar en grundläggande potential, inte bara genom ny täthet utan också genom stadsrummets struktur i sig. Denna struktur ger varje plats och byggnad ett läge med en specifik relation till alla andra platser och därmed även till omgivande människor, verksamheter och attraktioner, vilka alla bidrar till detta läges värde.

I utredningen presenteras en analysmodell – förtätningsrosen – som kan synliggöra hur det spatiala kapitalet skapar förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme, och förtätningsfrihet, vilka tillsammans skapar ett fält av möjligheter för stadsutveckling. Modellen är unik i sitt slag då den knyter stadsplaneringens huvudintressenter med stadsbyggandets huvudkomponenter.

Läs mer om projektet här