Vi firar internationella GIS-dagen!

Publicerad den

Idag är det internationella GIS-dagen och vi firar med ett smakprov på både rykande färska kartor från aktuella projekt och några gamla årgångskartor som aldrig går ur tiden.

1. I ett pågående arbete i Trelleborg analyserar vi stadsrum och stadsstrukturer. Med hjälp av fastighetsgränser och inventering beskriver kartan fastigheternas bredd mot gatan, något som kan sägas fånga en upplevelse av småskaliga gaturum, gåvänlighet och möjligheter till ett varierat utbud.

2. En karta från vår cykelstrategi för Oslo från 2016. Med hjälp av stadsrumsanalyser av täthet och stråk, tillsammans med data för olika typer av kvällsaktiva verksamheter beskriver vi grundläggande stadsrumspotential för trygghet.

3. Hur många delar på de gröna stadsrummen? I en karta över besökstryck på Stockholms grönområden visar vi antalet boende inom 500 meter från respektive yta, dividerat med mängden grönyta som nås inom samma avstånd.

4. Var kan nya höga hus byggas? Baserat på analyser av stadsrum och stadsbild identifieras områden där höga hus kan prövas i Eskilstuna. Grafiken är vald för att både tydliggöra vilka områden som är aktuella och samtidigt undvika knivskarpa gränser, eftersom mer detaljerade platsanalyser krävs innan ett nytt höghus är på plats.

5. Täthet är städers kanske mest grundläggande egenskap. Vi brukar ofta beskriva täthet som en koncentration av boende och arbetsplatser och mäta det med hjälp av registerdata för dag- och nattbefolkning. Men under pandemin vändes dessa begrepp ut och in. Vad händer när dagbefolkningen inte längre reser till arbetet? Med hjälp av nationella yrkesregistret på DESO-områden kan vi analysera skillnader i tillgänglig befolkning före och under pandemin.