Stadsplan för Avesta

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Ax:on Johnsons stiftelse lett arbetet med att ta fram en visionär stadsplan för Avesta. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Avesta kommun.
Genom observationer och GIS-analys har stadsform och stadsliv analyserats. Dialogen med Avestaborna har genomförts i två steg: i ett första skede fick invånarna tycka till om dagens stadskärna. Baserat på resultatet och analysarbetet skapades tre scenarier för stadskärnan. Genom en webbsida fick Avestaborna möjlighet att tycka till om scenarierna.
Analys- och dialogarbetet visar på stora utmaningar för centrala Avesta. Många Avestabor upplever stadskärnan som ful och tråkig, en plats man bara besöker för att man måste. Spacescapes förslag till stadsbyggnadsprogram bygger på att skapa en trivsammare stadskärna i mänsklig skala, samtidigt som omgivningarna utvecklas för större serviceunderlag och bättre möjligheter att gå och cykla.

Avesta stadsgata

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Ax:on Johnsons stiftelse lett arbetet med att ta fram en visionär stadsplan för Avesta. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Avesta kommun.
Ett stort analys- och dialogarbetet visade på stora utmaningar för centrala Avesta. En stor del av Avesta stadskärna upptas av storskalig parkering. Analyserna visar att många människor rör sig här, samtidigt som området upplevs som fult och tråkig. För många Avestabor är stadskärnan en plats man bara besöker för att man måste.
Som ett första steg i utvecklingen av stadskärnan föreslås att en ny stadsgata byggs i det centralt belägna parkeringsområdet. Stadsgatan byggs stegvis, först i form av målade linjer på asfalten och tillfälliga byggnader för bland annat kontor och affärer. I ett senare skede utvecklas gatan vidare med permanenta byggnader.
Under 2019 inleds detaljplanearbete för projektet.