Stadsbyggnadsstrategier för stora fastighetsutvecklare

Publicerad den
Stadslivsindexet är ett verktyg för att analysera både befintliga platser och planerade platser. Platskvaliteterna kan delas in i tre teman: ”Lätt att nå”, ”Mycket att göra” och ”Härligt att vara”.

Spacescape har arbetat på uppdrag från flera de största fastighetsbolagen i Sverige. För Atrium Ljungberg och ICA Fastigheter har vi tagit fram stadsbyggnadsstrategier som syftar till att vägleda den långsiktiga planeringen och fastighetsutvecklingen.

Atrium Ljungbergs stadsbyggnadsstrategi arbetades fram genom workshops i dialog med ledningen, blev åtta övergripande mål för en hållbar stadsutveckling: 1. Identitet och historia, 2. Dialog och delaktighet, 3. Möten och interaktion, 4. Mångfald och flexibilitet, 5. Trygghet och trivsel, 6. Ekosystem och artrikedom, 7. Resurs och energieffektivitet, 8. Närhet och bekvämlighet. Atrium Ljungberg tillämpar också principen Power of ten, som kommer från placemaking-organisationen Project for Public Spaces.

ICAs stadsbyggnadsstrategi som togs också fram i workshopform i dialog med ledningen och bygger på tre delar:  1) hitta det goda läget genom förvärv, 2) utveckla den goda platsen genom stadsutveckling och 3) forma det goda kvarteret genom gestaltning där alla tre delar sammantaget avser skapa attraktiva, hållbara och levande platser.

Jernhusen gav 2019 Spacescape uppdraget att ta fram en strategi för levande stadsmiljöer. Strategin förverkligas genom Verktyget Stadslivsindex är uppdelat i tre teman med ett antal indikatorer som ger olika poäng om de uppnås. Maximalt möjligt stadslivsindex är 100. De tre temana är: 1) Lätt att nå. Platsen ligger vid ett huvudstråk med bra kollektivtrafik. 2) Mycket att göra. Stort utbud av butiker, restauranger och kultur och att det finns något speciellt.3) Härligt att vara. Lagom stort, inte för mycket bilar, aktiva bottenvåningar och fina fasader runtom.

Spacescape arbetar både med dessa långsiktiga stadsbyggnadsstrategier för privata och offentliga aktörer, samt med att omsätta dessa strategier i praktiska plan- och designprojekt.